• Zwrot - Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy - prawo odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przy spełnieniu prawnych warunków przedsiębiorcy prowadzącego jedonosobową działalność godpodarczą, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Następnie od momentu odstąpienia od umowy mają Państwo 14 dni na dostarczenie towaru do naszego magazynu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas jako sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczeni