• Categories
  • Xtreme XC10 Detektor czujnik czadu bateryjny 3xAA

The Symbol : 16851
49.00
couples Add to wishlist
Shipping within Check the lead time by selecting the delivery type
Shipping price The Lack Of
The Availability Of Available in our warehouse
EAN 5900804068396

Phone order: +48 42 630 75 87 ext. 1
(with DPD delivery and on delivery payment - 24 PLN)

Leave your phone
OKRES UŻYTECZNOŚCI URZĄDZENIA
Średni czas użyteczności urządzenia (elektronicznego czujnika) wynosi około 5
lat. Czas ten jest ściśleuzależniony od warunków środowiskowych w których
urządzenie pracowało, daty produkcji, ilości aktywacji alarmu itp.) Zaleca się
regularne zastępowanie wysłużonych modeli nowymi.
WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Aby zminimalizować zagrożenie związane z tlenkiem węgla CO należy regularnie
(przynajmniej raz w roku) zlecać wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie
systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominów oraz spalin z urządzeń
zasilanych paliwem. Wszelkie urządzenia grzewcze zawsze należy instalować
zgodnie z zaleceniami producenta i stosować się do lokalnych przepisów
budowlanych. Wszystkie urządzenia powinny być instalowane i sprawdzane przez
specjalistów po instalacji. Należy regularnie badać połączenia rur
doprowadzających paliwo lub odprowadzających spaliny, pod kątem wszelkich
nieszczelności, pęknięć, śladów rdzy itp. Należy również zwrócić uwagę na kolor
płomienia na palnikach (żółty lub pomarańczowy kolor może być objawem niepełnego
spalania się paliwa). Należy bezwzględnie zapoznać wszystkich domowników z
urządzeniami alarmowymi wykorzystywanymi w instalacji.
OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (CO)
Tlenek węgla (CO) jest silnie trującym gazem pozbawionym zapachu i barwy.
Powstaje w skutek nie pełnego spalenia paliw i jest niezwykle niebezpieczny dla
wszelkich organizmów żywych. W przypadku ekspozycji na działanie tlenku węgla i
wystąpienia objawów zatrucia, należy bezwzględnie i jak najszybciej zgłosić się
do lekarza.

Łagodna ekspozycja: Lekki ból głowy, nudności, wymioty, zmęczenie (często
opisywane jako objawy"grypopodobne").
Średnia ekspozycja: Silne bóle głowy (pulsujące), senność,
otumanienie.
Ekstremalna ekspozycja: Utrata przytomności, drgawki, niewydolność układu
sercowego, śmierć.
Powyższe poziomy ekspozycji odnoszą się do zdrowych, dorosłych osób. W
przypadku dzieci, osóbstarszych lub z problemami zdrowotnymi ryzyko jest
znacznie wyższe.
CECHY URZĄDZENIA

Stałe monitorowanie poziomu tlenku węgla w zasięgu działania
czujnika.
Sygnalizowanie alarmu dźwiękiem oraz sygnalizatorem optycznym (czerwona
dioda)
Automatyczne sygnalizowanie potrzeby wymiany baterii (jeden sygnał
dźwiękowy co 30 sekund, zielona dioda miga nadal raz na 30 sekund), na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „Lb"
Funkcja Test / Reset do testowania elektroniki jednostki i weryfikacji
prawidłowego działania urządzenia oraz resetowania urządzenia w czasie
alarmu.
Funkcja pamięci alarmów: Jeśli jednostka kiedykolwiek wywoła alarm
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku TEST umożliwi sprawdzenie poziomu tlenku
węgla, który go wywołał. Możliwe jest również zresetowanie tej wartości.
Zielona i czerwona dioda LED, które wskazują na działanie i stan alarmu.
Funkcja oszczędzania energii.
Duży, 3 polowy wyświetlacz LCD.
SPECYFIKACJA

Zasilanie: 3 baterie 1,5V AA
Czułość i czas reakcji:
50ppm, alarm w ciągu 60-90 minut
100 ppm, alarm w ciągu 10-40 minut
300 ppm, alarm w ciągu 3 minut
Wyświetlacz: LCD, 3 polowy, podświetlany
Głośność: 85 dB
Pobór prądu: <80uA;
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5stC ~ 40stC
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 20% ~ 90% R.H.
PRODUKT JEST BEZPIECZNY I NIE NIESIE ZA SOBĄ NIEBEZPIECZEŃSTWA UTRATY ŻYCIA
LUB ZDROWIA KONSUMENTÓW. Badania produktu przeprowadził Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG w Katowicach na zlecenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Wyniki kontroli przedstawiono w piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, Nr
DS.8361.160.2015UWAGA!!! W celu zachowania sprawnego działania
urządzenia, urządzenie powinno być regularnietestowane przynajmniej jeden
raz w tygodniu.
There is currently no comments or ratings for this product.
  • Recently viewed products