• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.amperlux.pl prowadzonego przez TRICOM S.C. Tomasz Prusinowski, Jan Prusinowski, Paweł Szulc z siedzibą w Łodzi (90-615), ul. Mała 8, NIP: 7272482459, REGON: 472322258, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

§ 1 Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie

 • Sprzedawca – firma TRICOM S.C. Tomasz Prusinowski, Jan Prusinowski, Paweł Szulc z siedzibą w Łodzi (90-615), ul. Mała 8, NIP: 7272482459, REGON: 472322258,
 • Adres sprzedawcy – TRICOM, ul. Mała 8, 90-615 Łódź,
 • Klient – osoba, korzystająca z usług świadczonych przez sprzedawcę,
 • Konsument  oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod domeną www.amperlux.pl przez Sprzedawcę, e-mail: kontakt@amperlux.pl,
 • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w celu dokonywania dostawy towarów. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm:
  a) DPD Polska Sp. z o.o.
  b) InPost Sp. z o.o.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez firmę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży poprzez Sklep Internetowy,
 • Karta Produktu – strona Sklepu Internetowego zawierająca ofertę w postaci: Nazwy, opisu, ceny oraz ewentualnie zdjęcia wybranego produktu,
 • Wersja językowa strony – dodana przez Sprzedawcę możliwość włączenia wyświetlania przez Klienta stron Sklepu Internetowego w innej niż domyślna (polska) wersji językowej oraz innej niż domyślnej (PLN) walucie,
 • Płatność gotówką za pobraniem – płatność Dostawcy w momencie odbierania przesyłki.

§ 2 Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z świadczonych usług

2.1

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Sklepu Internetowego są następujące:
a) podłączenie do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami w wersji nie niższej niż: Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub Opera w wersji 11 lub Firefox w wersji 10 lub Chrome w wersji 32 lub Safari w wersji 5,
c) rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768,
d) komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript (włączona obsługą języka Javascript),
e) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s,
f) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

2.2

Aby złożyć zamówienie konieczne jest posiadanie przez klienta konta e-mail.

2.3

Dla zachowania bezpieczeństwa, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient posiadało:
a) zaporę bezpieczeństwa (firewall),
b) zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
c) zainstalowane wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

§ 3 Usługi świadczone przez Sprzedawcę

3.1

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient ma możliwość:
a) przeglądania stron Sklepu Internetowego, 
b) rejestracji w celu założenia konta
c) składania zamówienia.
d) prowadzenie Konta Klienta,
e) zamieszczanie opinii o towarach na stronach Sklepu Internetowego,
f) wysłanie zapytania o dostępność towaru do Sprzedawcy.

3.2

Klient może korzystać z usług przez 7 dni w tygodniu i 24 h na dobę.

3.3

Klient ma prawo do rezygnacji z świadczonej usługi:
a) rezygnacja korzystania z usługi przeglądania stron internetowych, rejestracji w celu założenia konta, składania zamówienia, zamieszczania opinii o towarach, wysyłania zapytania o dostępność towaru możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
b) w celu rezygnacji z usługi prowadzenia Konta Klienta, klient powinien napisać z adresu e-mail, na który zarejestrowane zostało konto oświadczenie woli, w którym zawarta będzie prośba o usunięcie konta. Wiadomość należy wysyłać na adres e-mailowy Sklepu Internetowego.

3.4

W ramach świadczonych usług sprzedawca kontaktuje się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.

§ 4 Rejestracja, Konto Klienta

4.1

Klient ma możliwość rejestracji w celu założenia Konta Klienta.

4.2

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, a następnie go zatwierdzić poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala hasło dostępu do konta klienta.

4.3

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych podczas rejestracji danych osobowych w celu prowadzenia konta klienta oraz realizacji zamówień.

§ 5 Składanie zamówień

5.1

Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.

5.2

Złożenie zamówienia następuje po dodaniu wybranych produktów do koszyka, określeniu sposobu dostawy, wybraniu sposobu płatności, podaniu danych dostawy, akceptacji regulaminu, akceptacji polityki prywatności oraz potwierdzeniu zamówienia.

5.3

Dokonanie podanych wyżej czynności oraz wciśnięcie "przycisku" "zamów" oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

5.4

Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub podany podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z szczegółami zamówienia oraz numerem zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o jego statusie za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 6 Ceny, płatność i dostawa

6.1

Sprzedawca zamieszcza informacje na temat swojej oferty w Sklepie Internetowym i oferuje towary znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

6.2

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są zamieszczane w widocznym miejscu na Karcie Produktu:
a) są cenami brutto (z podatkiem VAT), z wyjątkiem gdy obok ceny znajduje się napis "cena netto" w tym przypadku jest to cena bez podatku VAT. Ceny netto są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, a każda cena obok, której nie znajduje się napis "cena netto" jest ceną brutto.
b) ceny wyrażone są w Złotych polskich (według standardu ISO 4217: PLN),
c) Klient ma możliwość wyboru ceny w innej walucie w momencie zmiany wersji językowej strony,
b) ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy po dodaniu produktów do koszyka,
c) ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, które mogą obowiązywać w sytuacji, gdy adres dostawy jest poza terytorium Polski.

6.3

Po dodaniu produktów do koszyka, wybraniu przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. W koszyku wyświetlana jest informacja na temat całkowitej wartości zamówienia.

6.4

Ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena zamawianego produktu wyświetlona w Karcie Produktu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

6.5

Klient może wybrać następujące formy opłaty złożonego zamówienia:
a) płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy
b) płatność za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych,
b) płatność gotówką za pobraniem.

6.6

Szybkie płatności realizowane są przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Dane osobowe, klientów (imię, nazwisko, adres), którzy korzystają z szybkich płatności są przekazywane, przy zastosowaniu wszelkich mechanizmów bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Blue Media Spółka Akcyjna będącemu administratorem danych osobowych, w celu realizacji usługi płatności. Operatorem kart płatniczych jest Blue Media Spółka Akcyjna

6.7

Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres dostawy podany w formularzu podczas składania zamówienia.

6.8

W przypadku nieodebrania przez Klienta od Dostawcy zamówionych produktów i zwrotnego odesłania przesyłki Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6.9

Składając zamówienie klient zobowiązuje się do jego opłacenia. Jeżeli ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia (dotyczy zamówień z płatnością przelewem lub szybkimi płatnościami internetowymi) klient nie dokona płatności sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu wyznaczenia dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia.

6.10

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.11

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

6.12

Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty

§ 7 Realizacja zamówienia

7.1

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności lub momentu złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze. Jeżeli w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zakupu produktów o różnych terminach dostawy, przewidywany czas realizacji zamówienia jest najdłuższym podanym terminem.

7.2

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność zamawianych produktów.

7.3

W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych utrudnieniach.

7.4

Jeżeli realizacja zamówienia będzie niemożliwa Sprzedawca zaproponuje Klientowi do wyboru jedną z opcji, kontaktując się e-mailem lub telefonicznie:
1. Anulowanie zamówienia - wybór opcji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia.
2. Częściowe anulowanie zamówienia - wybór opcji zwalnia Sprzedawcę z realizacji części zamówienia,
3. Realizacje zamówienia w częściach - wybór opcji sprawia, że zamówienie jest wysyłane częściowo, w różnych (ustalonych) terminach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy związanych z realizacją zamówienia w częściach.

7.5

Do przesyłki dołączany jest paragon lub na życzenie klienta (zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia) fakturę VAT obejmującą dostarczane produkty oraz ewentualny koszt dostawy.

7.6

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

7.7

Sprzedawca zastrzega, że przeniesienie własności zakupionej rzeczy następuje dopiero po zapłacie ceny za zakupiony produkt. Zakupiona rzecz będzie stanowiła własność konsumenta dopiero po opłaceniu rzeczy. Jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w wyznaczonym terminie to właścicielem danej rzeczy nadal pozostaje Sprzedawca.

§ 8 Reklamacja na podstawie rękojmi

8.1

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.2

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

8.3

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

8.4

Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

8.5

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.6

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.7

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.8

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.9

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady lub odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

8.10

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

8.11

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.12

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

8.13

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8.14

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.15

W celu rozpatrzenia reklamacji z rękojmi (wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi) Klient jest zobowiązany przesłać lub dostarczyć (na koszt Sprzedawcy) reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, o ile to możliwe wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego, który pełni funkcje zawiadomienia o stwierdzonej wadzie (chyba, że zostało one przesłane wcześniej) oraz, jeżeli to możliwe, kopią dowodu zakupu.
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail podanym powyżej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany powyżej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.16

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.17

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.18

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela; osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej; osoby, która przedstawia się jako producent poprzez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia), o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 9 Reklamacja na podstawie gwarancji

9.1

Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W takiej sytuacji wraz z zakupionym produktem Klient otrzymuje kartę gwarancyjną określającą warunki gwarancji.

9.2

Korzystając z prawa gwarancji Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy (chyba, że warunki gwarancji określają miejsce i sposób złożenia reklamacji). Sprzedawca jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację.

9.3

Jeżeli Klient zdecydował się zgłosić do Sprzedawcy, a gwarancja daje taką możliwość to w celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego (chyba, że został on przesłany wcześniej) oraz, jeżeli to możliwe, kopią dowodu zakupu.

9.4

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lat