• Polityka prywatności

§ 1 Wprowadzenie

1.1 Sklep internetowy www.amperlux.pl (firma amperlux.pl JAN PRUSINOWSKI z siedzibą w Łodzi przy ulicy Mazowieckiej 43, kod: 92-221, NIP: 725 200 13 62) zwany dalej amperlux.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwanych dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników lub Klientów, będących osobami fizycznymi.

1.2 amperlux.pl szanuje prywatność swoich użytkowników. Przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz Polityką Prywatności umieszczoną na stronie internetowej.

1.3 Korzystanie z sklepu internetowego prowadzonego pod domeną amperlux.pl jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności i oznacza jej akceptację.

§ 2 Zakres przetwarzanych danych

2.1 amperlux.pl przetwarza dane osobowe zebrane od osoby, której dane dotyczą.

2.2 Dane osobowe są przetwarzanie w minimalnym niezbędnym do wykonania danej usługi zakresie.

2.2 Dane klientów, który dokonali rejestracji, są przetwarzane w celu prowadzenia konta klienta po przeprowadzeniu rejestracji. Podczas rejestracji w sklepie wymagamy podania danych klienta. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres kontaktowy oraz adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, PESEL (w przypadku faktury). W przypadku firm dodatkowo: nazwa firmy, NIP (zamiast numeru PESEL).

2.3 Dane klientów, którzy złożyli zamówienie bez rejestracji, są przetwarzane w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym, bezpośrednio przez stronę internetową, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub też za pośrednictwem portalu allegro.pl. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres kontaktowy oraz adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, PESEL (w przypadku faktury). W przypadku firm dodatkowo: nazwa firmy, NIP (zamiast numeru PESEL).

2.4 Serwis używa plików cookie (ciasteczka) do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu. Użytkownik może zablokować pliki cookies z domeny amperlux.pl jednak uniemożliwi to dalsze korzystanie z serwisu. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics można pobrać ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.5 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży i świadczenia usług związanych z umową.

2.6 Osoba, której dane dotyczą, podaje dane dobrowolnie jednak konsekwencją niepodania danych może być ograniczona funkcjonalność sklepu.

§ 3 Cele przetwarzania danych i ich podstawa prawna

3.1 Dane osobowe klientów, którzy zarejestrowali się i założyli konto użytkownika w sklepie lub też złożyli zamówienie bez rejestracji, przetwarzane są w celu:

 • zakładania i zarządzania kontem użytkownika (dla klientów, którzy dokonali rejestracji),
 • umożliwienia złożenia zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • kontaktowania się z użytkownikami i klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkownika i klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, w sytuacjach prawnie uzasadnionych poprzez dostępne kanały komunikacji (w szczególności e-mail oraz telefon),
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • obsługi reklamacji wynikających z prawa rękojmi lub gwarancji,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych, zabezpieczenie płatności w serwisie, windykacja należności
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

3.2 Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

 • zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Art. 6 Ust. 1. lit. a),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych i przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Art. 6 Ust. 1. lit. b).
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jest to na przykład obowiązek przechowywania dokumentacji rachunkowej (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Art. 6 Ust. 1. lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Art. 6 Ust. 1. lit. f).

§ 4 Czas przetwarzania danych oraz prawa właścicieli danych

4.1 Dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług, w minimalnym niezbędnym do jej wykonania czasie.

4.2 Czas przetwarzania danych osobowych klientów, którzy złożyli zamówienie wynosi 5 lat. Dane są usuwane po 5 latach (licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje dokumentowane dowodami księgowymi zostały zakończone, rozliczone, spłacone lub przedawnione).

4.3 Czas przetwarzania danych o użytkownikach i zdarzeniach w usłudze Google Analytics wynosi 14 miesięcy.

4.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych informacji opiera się na udzielonej przez zgodzie, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aktualne dane kontaktowe zawsze podane są w zakładce "Kontakt" na stronie głównej sklepu.

4.5 Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

§ 5 Powierzanie przetwarzania danych osobowych

5.1 Firma powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług związanych z realizacją umowy.

5.2 Firma nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach nie związanych z realizacją umowy. Na przykład wykorzystywania na potrzeby marketingu.

5.3 Płatności Przelewy24 realizowane są przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań. Dane osobowe, klientów (adres e-mail), którzy korzystają z płatności Przelewy24 są przekazywane, przy zastosowaniu wszelkich mechanizmów bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa, PayPro S.A. będącemu administratorem danych osobowych, w celu realizacji usługi płatności.

§ 6 Profilowanie

6.1 W celu podniesienia jakości świadczonych usług dane osobowe użytkowników sklepu w postaci identyfikatora klienta np. adresu IP, plików cookie itp. mogą być profilowane.

6.2 Strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics do zbierania i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników strony.

§ 7 Bezpieczeństwo

7.1 Administrator danych osobowych wdrożył środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają należytą ochronę przetwarzania danych osobowych.

7.2 W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin sklepu, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.

§ 8 Dane kontaktowe

8.1 Aktualne dane kontaktowe do administratora danych osobowych można znaleźć na stronie sklepu.