• Zwroty Zakupów w sklepie amperlux.pl: Praktyczny Poradnik dla Konsumentów i Przedsiębiorców

Zwroty i Odstąpienie od Umowy: Co Musisz Wiedzieć?

Witaj na naszej stronie poświęconej procedurze zwrotów. Niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem dokonującym zakupów na potrzeby osobiste, czy przedsiębiorcą, który nabywa towary na potrzeby biznesowe, ważne jest, abyś znał swoje prawa i obowiązki związane z możliwością zwrócenia zakupionego towaru. Nasz artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak przebiega proces zwrotu, jakie są terminy oraz co warto wiedzieć, aby uniknąć nieporozumień. Czytasz o tym teraz, więc jesteś na dobrej drodze do zapoznania się z istotnymi informacjami na ten temat.

Oto procedura zwrotu towaru do sklepu amperlux.pl w prostych słowach:

 1. Przygotuj paczkę: Umieść wszystkie zwracane przedmioty w paczce i upewnij się, że są dobrze zabezpieczone.
  Adres zwrotu: Znajdź adres, na który należy dostarczyć paczkę zwrotną. Możesz znaleźć go w naszych informacjach kontaktowych na tej stronie.
 2. Czas na zwrot: Masz 14 dni od momentu, kiedy otrzymałeś przedmiot lub kiedy inna osoba odebrała przedmiot od przewoźnika, aby zdecydować się na zwrot.
 3. Powiadom nas: Zanim zaczniesz proces zwrotu, musisz nas o tym poinformować. Możesz to zrobić, wysyłając nam wiadomość e-mail lub listem, że chcesz zwrócić towar.
 4. Formularz zwrotu (opcjonalny): Możesz skorzystać z przykładowego formularza zwrotu, który znajdziesz u nas, ale nie jest to obowiązkowe. Te same inforamcje możesz zawżeć w wiadomości email, a do paczki włożyć jedynie kartkę z danymi zamówienia.
 5. Zachowanie terminu: Ważne jest, aby poinformować nas o swojej decyzji o zwrocie przed upływem 14-dniowego terminu.

Skutki zwrotu:

 1. Zwrot płatności: Jeśli zdecydujesz się na zwrot, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia (zgodnie z obowiązującym prawem), w ciągu 14 dni od momentu, kiedy poinformowałeś nas o swojej decyzji (po otrzymaniu zwracanych produktów).
 2. Sposób zwrotu płatności: Pieniądze zostaną zwrócone tym samym sposobem płatności, który został użyty w oryginalnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie.
 3. Koszty zwrotu: Musisz ponieść koszty zwrotu przedmiotu. Możesz skorzystać z korzystnej opcji "Wygodnego zwrotu" dostępnej na tej stronie.
 4. Stan przedmiotu: Jesteś odpowiedzialny za zachowanie wartości przedmiotu, dlatego używaj go tylko w taki sposób, który pozwoli na stwierdzenie jego charakteru, cech i funkcji, w skrócie "tak jak bym to zrobił w sklepie stacjonarnym".
 5. Dostarczenie zwrotu: Prześlij zwracany przedmiot wraz ze wszystkimi dodatkami oraz dowodem zakupu na nasz adres zwrotu, nie później niż 14 dni od momentu, kiedy poinformowałeś nas o zwrocie.
To ogólna instrukcja dotycząca zwrotu towaru, która powinna pomóc Ci w procesie zwrotu zakupionego produktu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.

Adres zwrotu przesyłek

Zwracane produkty odeślij na adres naszego magazynu. W tym punkcie przyjmujemy jedynie zwroty dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

amperlux.pl - zwrot
Mazowiecka 43, 92-221 Łódź
e-mail: e-sklep@amperlux.pltelefon: +48 504 504 721

Usługa "Wygodne zwroty" w amperlux.pl

Naszym klientom udostępniamy usługę szybkich, tanich i wygodnych zwrotów produktów. Istnieje możliwość zamówienia przesyłki po preferencyjnych cenach nawet bez drukowania etykiety.
Kliknij w baner, nadaj przesyłkę wybraną firmą kurierską, zanieś do punktu nadania i gotowe. Wygodnie i bez zbędnych formalności. Szczegóły dotyczące usługi i aktualne informacje najdziesz na stronie https://wygodnezwroty.pl/

Prawo odstąpienia od umowy w amperlux.pl językiem bardziej oficjalnym

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje,  z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przy spełnieniu prawnych warunków przedsiębiorcy prowadzącego jedonosobową działalność godpodarczą, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Następnie od momentu odstąpienia od umowy mają Państwo 14 dni na dostarczenie towaru do naszego magazynu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas jako sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Obowiązek ten można spełnić między innymi wysyłając oświadczenie listem lub pocztą elektroniczną. Przykładowy wzór oświadczenia został zamieszczony poniżej w formie formularza odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Zwracane produkty wraz z całą otrzymaną zawartością, w tym z dowodem zakupu prosimy odesłać lub przekazać na podany adres zwrotu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy w formacie .pdf można pobrać klikając na poniższą ikonę.Adobe-PDF(1).gif

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Warunki zwrotów dla zakupów "na firmę" - B2B

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy nabyli towar na podstawie faktury z wyjatkiem, gdy przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851–3853 Kodesku Cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podsumowanie

Chcielibyśmy podkreślić, że naszym celem jest zapewnienie Ci jak najlepszej obsługi. Teraz, kiedy znasz procedurę zwrotu, terminy oraz swoje prawa i obowiązki jako klient lub przedsiębiorca, mamy nadzieję, że czujesz się pewniej podczas dokonywania zakupów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi lub potrzebujesz wsparcia w procesie zwrotu, nasz zespół obsługi klienta jest dostępny, aby odpowiedzieć pomóc Ci w tym procesie. Wierzymy, że transparentna i klarowna procedura zwrotu przyczyni się do pozytywnego doświadczenia zakupowego. Dziękujemy za wybór naszego sklepu internetowego i zaufanie.