• Reklamacje

Zastanawiasz się nad złożeniem zamówienia i chcesz wiedzieć więcej o gwarancji bezpieczeństwa Twoich zakupów? Może pomimo dołożenia przez nas wszelkich starań zakupiony produkt nie działa tak jak należy? W tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące między innymi praw, które przysługują kupującym, czy też procedury reklamacyjnej w amperlux.plreklamamperlux.png

Jako sprzedawca amperlux.pl odpowiada za oferowane produkty z tytułu rękojmi. Z rękojmi można skorzystać jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny (bardziej szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie sklepu internetowego).

Często producenci udzielają gwarancji na swoje wyroby. Kupując w naszych salonach sprzedaży i na amperlux.pl zawsze otrzymasz dowód zakupu, który umożliwi skorzystanie z praw gwarancyjnych spisanych w karcie gwarancyjnej. Podstawą gwarancji udzielanej na produkt jest karta gwarancyjna dołączana przez producenta. Najczęściej znajdziesz ją w opakowaniu produktu.

Reklamacja produktu
PROSTA PROCEDURA REKLAMACYJNA - jestem konsumentem lub prowadzę jednoosobową działalnośc gospodarczą i przysługują mi prawa konsumenckie*

Szanowny Kliencie, czy zauważyłeś wadę w zakupionym produkcie? Wybierz w jaki sposób chcesz reklamować produkt.

W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi (wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi) Klient jest zobowiązany przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, o ile to możliwe wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego, który pełni funkcje zawiadomienia o stwierdzonej wadzie (chyba, że zostało one przesłane wcześniej) oraz, jeżeli to możliwe, kopią dowodu zakupu.

Do paczki z reklamowanym produktem dołącz:

  • o ile to możliwe wydrukowany oraz wypełniony formularz reklamacyjny, który pełni funkcje oświadczenia o stwierdzonej wadzie oraz zawiera informacje dotyczące wybranego przez klienta sposobu usunięcia wady lub skorzystania z prawa gwarancji. Formularz zawiera również dane niezbędne do kontaktu z klientem,
  • o ile to możliwe: ksero kopię faktury
  • kartę gwarancyjną (w zależności od podstawy/formy składanej reklamacji).

Formularz reklamacyjny w formacie .pdf można pobrać klikając na poniższą ikonę.

Adobe-PDF.gif

Paczkę prosimy odesłać na adres

amperlux.pl - reklamacja
ul. Mazowiecka 43
92-221 Łódź

Firma podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby. Klient będzie informowany o stanie reklamacji. Informacje o statusie reklamacji można uzyskać pod adresem e-mail Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie sklepu internetowego. Po rozpatrzeniu reklamacji produkt odsyłany jest na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany).
Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, konsument musi udostępnić ją sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. Wówczas sprzedawca powinien odebrać reklamowany towar we własnym zakresie lub też usunąć wadę na miejscu. Jeżeli jednak nie spełni on swego obowiązku i nie odbierze wadliwego towaru, konsument może go odesłać na jego koszt i ryzyko.

(podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego)

*Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851–3853 Kodesku Cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Reklamacja dostawy - Ważne informacje dotyczące odbioru przesyłki

  • Przy odbiorze zamówienia od kuriera prosimy koniecznie rozpakować przesyłkę przy kurierze i zgłosić ewentualne uszkodzenia zawartości. Na podstawie tego zgłoszenia rozpatrywane są reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie.
  • Przy odbiorze paczki z paczkomatu prosimy dokładnie obejrzeć przesyłkę przy wyciąganiu jej ze skrytki. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub zgniecione to w takim wypadku należy włożyć przesyłkę ponownie do skrytki i na ekranie w paczkomacie wybrać opcję "zgłaszam uwagi do przesyłki". Na podstawie tego zgłoszenia rozpatrywane są reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie.
  • Proces pakowania zamówienia jest przez nas nagrywany systemem monitoringu CCTV. Braki ilościowe w otrzymanej przesyłce należy zgłosić do nas e-mailem w ciągu 24h od odebrania przesyłki.

Czy wiesz, że?

Istnieją różne sposoby rozstrzygania sporów. Jeżeli jesteś konsumentem to jednym z dostępnych dla Ciebie narzędzi jest Platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (w skrócie ODR). Na stronie internetowej, którą znajdziesz pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR. Korzystanie z ORD jest dobrowolne.