Zmiana regulaminu sklepu od 24 grudnia 2020 roku

W związku z zmianami w prawie oraz w celu uporządkowania zapisów regulaminu sklepu został on zmodyfikowany tak, aby odpowiadać obecnie obowiązującym normom.

Zakres zmian:
  • Zmianie uległa definicja konsumenta, która od 1 stycznia 2020 roku obejmuje również przy spełnieniu określonych warunków osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą.
  • Dopercyzowany został punkt 10.1 regulaminu określający możliwości oraz czas i zakres modyfikacji zamówienia przez Klienta po jego złożeniu.