• Zasilacze do laptopów

Zasilacz i ładowarki do laptopów z napięciem prądu stałego DC. Ładowarki do laptopów posiadają różne napięcie ładowania "V" oraz natężenie prądu wyrażane w amperach "A". Dobierając odpowiedni zasilacz należy dopasować również rozmiar wtyku wyrażany w milimetrach "mm".

Jak dobrać właściwy zasilacz do notebooka?

  • Napięcie wyjściowe (OUTPUT) zasilacza podawane w voltach (V) musi się zgadzać z wartością podaną na wcześniejszym zasilaczu lub laptopie (INPUT) (np. 19V, 20V)
  • Natężenie wejściowe (INPUT) prądu mierzone w amperach (A) nie powinno być mniejsze niż wymagane przez laptopa, natomiast może być równe lub większe. Na zasilaczu zwracamy uwagę na wartość natężenia wyjściowego (OUTPUT). Np. zasilacz 4.74A zastępuje 3.42A, odwrotnie zasilacz zacznie się przegrzewać i może się spalić)
  • Wtyk zasilacz wchodzący do laptopa - najlepiej zmierzyć średnicę wewnętrzną i zewnętrzną za pomocą suwmiarki wyrażaną w mm (jeśli nie znamy wymiarów) oraz czy posiada bolec/pin/igłę w środku (np. średnica zewnętrzna 5,5mm, wewnętrzna 2,5mm z pinem)
  • Parametry