• Producent - Philips

Philips jest obecny w Polsce od prawie 100 lat. Uruchomiona w latach 20 zeszłego stulecia fabryka Philips w Warszawie była pierwszym zakładem produkcyjnym firmy otwartym poza Holandią.

Zgodnie z założeniami Wizji 2010 nowa, uproszczona struktura organizacyjna firmy Philips oparta jest o trzy sektory, których działania koncentrują się na ochronie zdrowia, oświetleniu oraz kształtowaniu stylu życia.
  • Parametry